Home
Wie zijn wij
In the spotlight
Even voorstellen
In Memoriam
Laatste nieuws
Agenda
Historie
Fotoalbum
Uit de oude doos
60-jarig bestaan
65-jarig bestaan
Bestuur
Voorstelling boeken
Lid worden/donateur
Adverteerders
Privacy Policy

Privacy Policy 

Toneelvereniging de Dorpsspelers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leden, onze donateurs en bezoekers van onze website. Toneelvereniging de Dorpsspelers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

1. Administratieve doeleinden 2. het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst 3. het uitvoering geven aan overeenkomsten met donateurs 4. bezoekgegevens website (IP-adressen)

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

1. Leden; N.A.W.T.E  2. donateurs; N.A.W.T  3. bezoekers website; IP-adressen

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

1. Leden  2. Donateurs 

- Passende technische en organisatorische  maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. 

1. Wij hanteren o.a. een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de gebruikte systemen.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van die doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als toneelvereniging de Dorpsspelers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De volledige privacy policy is in te zien en op te vragen bij ons secretariaat (de dorpsspelers@yahoo.nl). Indien u hier verder nog vragen over heeft kunt u zich ook wenden tot ons secretariaat. 

 

Bezoekadres:

Toneelvereniging De Dorpsspelers

Galvanibaan 2

3439 MG  NIEUWEGEIN

 

Correspondentieadres:

Zeisterveste 9

3432 AT  NIEUWEGEIN 


Top

toneelvereniging de Dorpsspelers 2020